Gratis tidrapportering som sparar dig timmar varje vecka

Spara tid för både ledare och medarbetare samtidigt som ni förenklar er tidrapportering. Med TimeplanGo skapar ni en modern process för er tidrapportering och får tillgång till smarta verktyg som effektiviserar processen, från rapportering till attestering och lönehantering.

Digitalisera tidrapporteringen med in- och utcheckning eller avvikelserapportering

Effektivisera tidrapporteringen och all administration kring den med TimeplanGo. Medarbetarna checkar enkelt in och ut från sina arbetspass i mobilen medan du som ledare genom en integration med era scheman ser vilka som är på plats och kan hantera eventuella avvikelser. Kom igång redan idag - tidrapportering med TimeplanGo är helt gratis, utan tidsbegränsning och kräver ingen betalningsinformation.
tidrapportering
2-Aug-27-2023-09-16-33-9667-AM
4-Aug-27-2023-09-16-33-8921-AM
3-Aug-27-2023-09-16-33-7162-AM
1-Aug-27-2023-09-16-33-9988-AM

Vi hjälper dig att jobba på det sättet du vill

De flesta företag behöver flexibilitet för sin tidrapporteringslösning. Vissa medarbetare kanske ska stämpla tiden medan andra ska rapportera in avvikelser. Vi har utvecklat tidrapporteringssystem i nästan 20 års tid för den svenska marknaden och har bra koll på de lösningar som efterfrågas idag.

stämpelklocka med kod
stämpelklocka rfid fingeravtryck
stämpelklocka app wifi gps
avvikelserapportering

Smarta funktioner gör tidrapporteringen enklare för alla på företaget

Automatisk stämpelklocka

Många organisationer använder fortfarande manuella verktyg för tidsrapportering, såsom Excel och personalliggare. Detta är både ineffektivt och leder till att både felmarginalen och möjligheten för fusk ökar. I TimeplanGo får du ett digitalt och kostnadsfritt tidrapporteringssystem med en smart stämpelklocka i medarbetarnas telefon via Timeplan-appen.

Integrera era scheman med tidrapporteringen

I TimeplanGo kan du integrera tidrapporteringssystemet med er schemaläggning. På så sätt kan du få en tydligare inblick i hur medarbetarnas planerade arbetstid ser ut mot den faktiskt arbetade tiden. Om det uppstår avvikelser kan du lätt fånga upp och hantera dem. Läs mer om våra stämpelklockor

Smidig avvikelserappportering

I TimeplanGo kan medarbetarna rapportera sina avvikelser, såsom sjukdom, frånvaro, flextid med mera, direkt i appen. Det är enkelt, smidigt och översiktligt att hantera både för dig som ledare och för dina medarbetare. I och med integrationen med schemaläggningssytemet känner systemet även till vilka tider medarbetarna är planerade att arbete, och fångar per automatik upp avvikelser.

GPS-positionering & Wifi-låsning

Med TimeplanGo’s inbyggda GPS-positionering och Wifi-låsning kan du kontrollera hur och var medarbetarna kan tidrapportera. Genom att aktivera Wifi-låsningen behöver medarbetarna vara anslutna till företagets Wifi för att kunna stämpla sin tidrapport och genom GPS-positionering lagras geo-platsen där stämplingen skedde.

tidrapportering i app

För vem?

Blir medarbetarnas tidrapporter ofta fel, eller inkommer de senare än önskat? Med TimeplanGo’s digitala tidrapporteringssystem kan ni eliminera alla osäkerheter som kan tänkas uppstå bland både medarbetare och ledare. Medarbetarna rapporterar enkelt sina arbetspass direkt i appen medan systemet automatiskt håller reda på personaladministrationen åt dig som ledare.

Utmaningarna du kämpar med i vardagen:

  • Det är svårt att att se vilka medarbetare som är på rätt plats vid rätt tid.
  • Det finns en hög risk för feltolkning när tidrapporteringen är analog.
  • Era processer för tidrapporteringen är ineffektiva.
  • Tidrapporterna inkommer för sent och är ofta felaktiga.
  • Det är tidskrävande för dig som ledare att granska och kontrollera rapporterna.

Så löser TimeplanGo utmaningarna åt dig:

  • Medarbetarna checka enkelt in- och ut med en stämpelklocka direkt i mobilen.
  • Genom en digital och automatiserad tidrapportering minimeras felmarginalen.
  • Koppla ihop era scheman med den digital stämpelklockan för att effektivisera processerna.
  • Systemet hjälper dig att fånga upp avvikelser från den schemalagda tiden.
  • Uppnå en modern och automatiserad process för tidrapportering och lönehantering.

Så underlättar TimeplanGo din personalhantering

Personalchef
VD och ägare
Löneadministratör och ekonomichef
HR-ansvarig

Personalchef

Vi vet att du som personalchef lägger väldigt mycket tid på att planera dina medarbetares arbetsdagar för att få till ett schema som matchar era behov.

Med TimeplanGo kan du fokusera på ditt ledarskap och det arbete som utvecklar er verksamhet, och låta vårt system sköta schemaläggningen. På så sätt kommer du garanterat få nöjdare medarbetare och uppnå högre effektivitet i ditt dagliga arbete.

VD och ägare

Som ägare eller VD har du ett stort ansvar för företaget. Du behöver kunna fatta snabba beslut, producera resultat och bygga förtroende och tillit bland dina medarbetare.

Med TimeplanGo, som idag används av över 50.000 medarbetare, kan du känna dig trygg med att ni investerat i ett personalhanteringssystem som bidrar till mer engagerade, nöjda och lojala medarbetare. Systemet gör det enkelt för hela teamet att uppnå en mer effektiv schemaläggning och tidrapportering samtidigt som du får en bra översikt av hela företaget - från planering till utfall.

Löneadministratör och ekonomichef

Onödigt långsamma och omständiga löneprocesser är tyvärr vanligt förekommande, och med många involverade kan det vara svårt att både skapa en tydlig överblick och att effektivisera processen.

I TimeplanGo har du som arbetar med företagets löneprocess tillgång till all information du behöver för att medarbetarna vid slutet av månaden ska få rätt lön. Du kan även kommunicera med chefer och medarbetare gällande attesteringar och eventuella avvikelser direkt i systemet för att ytterligare effektivisera löneprocessen.

HR-ansvarig

Som HR-chef har du det yttersta ansvaret för det som ofta kallas för HR-funktionen, alltså de processer, rutiner och verktyg som rör personalfrågorna. Du stöttar även chefer och medarbetare i deras vardag genom att arbeta med samsyn, verksamhetsutveckling, förändringsarbete och intern transformation.

Med över 15 års erfarenhet av verksamhetsplanering har vi utvecklat rapportmoduler som ger dig en central överblick och som gör det möjligt för olika medarbetare, med olika behov, att alltid få relevant information från HR.

50.000 ledare och medarbetare använder dagligen TimeplanGo

TimeplanGo har idag hela 4 av 5 i snittbetyg i Apple Store och Google Play.

Apple Store

Google Play

Med personalhanteringen digitaliserad kan Hemservice lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet

När Hemservice insåg att de inte hann lägga tillräckligt med tid på att utveckla företaget beslutade de sig för att implementera ett digitalt personalhanteringssystem. Läs om hur vi på Timeplan hjälper dem att digitalisera och automatisera stora delar av personalhanteringen samtidigt som medarbetarna enklare och utan krångel kan rapportera sin tid.

Varför digital tidrapportering?

Tidsrapportering är en viktig del av verksamheten i många företag, och valet av verktyg för tidsrapportering kan ha stor inverkan på effektiviteten och produktiviteten. Därför är det viktigt att välja rätt verktyg för att kunna hantera tidsrapportering på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.

Timeplan är en avancerad mjukvarulösning men som är enkel att använda, både för anställda och administratörer, vilket gör det enklare att samla in och hantera tidrapporter och annan data.

Timeplan erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella tidsrapporteringsmetoder. Till exempel kan Timeplan generera specifika rapporter för att ge en översikt över hur mycket tid som läggs på varje projekt, och det är också möjligt att integrera Timeplan med andra verktyg och system som löneprogram, HR-system, kassa och bokningssystem, vilket gör det möjligt att automatisera tidsrapporteringen och personalhanteringen ytterligare.

Utöver detta erbjuder Timeplan även möjligheten att hantera sjukfrånvaro, semester och övertidsarbete, vilket gör det till en komplett lösning för hantering av personalresurser. Timeplan kan även anpassas efter företagets behov och krav, så att det kan möta specifika krav och behov för varje enskilt företag.

Med TimeplanGo kan du få helt gratis tidrapportering för obegränsat antal användare utan tidsbegränsning. Skapa ett konto genom att klicka på "Skapa Gratiskonto" för att optimera er personalhantering.

Kom igång med TimeplanGo!

Digitalisera er schemaläggning, tidrapportering och personalhantering, och frigör tid för annat. Med TimeplanGo är du igång på bara några minuter, helt kostnadsfritt och utan varken tidsbegränsning eller krav på betalningsinformation.