Automatisera er personalhantering och skala när företaget växer

För vem?

TimeplanGo är för småföretagarna och organisationerna med mycket timpersonal. För dig som behöver en smart lösning för schemaläggning och tidrapportering som sparar tid, så att du kan fokusera på verksamheten. Och för dig som behöver ett flexibelt personalhanteringssystem som går att skala allt eftersom din verksamhet växer och utvecklas.

Personalchef

Som personalchef kan du använda TimeplanGo för hålla reda på medarbetarnas anställningskontrakt. Du får stöd och automatiska påminnelser när viktiga händelser inträffar och med hjälp av smarta och användarvänliga funktioner kan du automatisera både schemaläggningen och tidrapporteringen.

VD och ägare

Håll koll på viktig data, prognostisera kostnader och gör den ekonomiska uppföljningen direkt i ert personalhanteringssystem. Genom att TimeplanGo samlar all personalrelaterad data på ett och samma ställe blir det enkelt för dig som VD att få en tydlig struktur på plats och att delegera arbete när du inte längre har tid med personaladministrationen.

Löneadministratör och ekonomichef

Effektivisera lönehanteringen genom automatisering, se prognoser på lönekostnader och verifiera att lönerna beräknas korrekt. TimeplanGo underlättar ditt arbete genom att systemet ger dig möjlighet att samla allt som rör lön och ekonomi på ett och samma ställe.

HR-ansvarig

I TimeplanGo sparas förändringar i anställningskontrakten automatiskt och historiken är enkel att följa. Du kan också spara all dokumentation som rör ditt arbete och enkelt hantera och följa upp allt från sjukskrivningar och ledighet till kompetensutveckling. På så sätt ser du till att medarbetarna får det stöd de behöver från dig som HR-ansvarig.

Vi är Timeplan

Sedan 2006 har vi hjälpt företag att förenkla sin personaladministration. Baserat på hundratals kunders och över 50.000 användares behov så vet vi vad som krävs för att den dagliga driften och personalhanteringen ska bli enklare, för både ledare och medarbetare. I kombination med över 15 års erfarenhet av verksamhetsutveckling så har vi skapat ett personalhanteringssystem som underlättar din vardag på riktigt och som gör att att dina medarbetare kan känna sig tryggare på jobbet.
iStock-892807312
teal-gray-circles

En enkel lösning på småföretagarens dagliga utmaningar

Ett vanligt problem idag är att verksamheter med få anställda inte kan bära kostnaden av ett dyrt personalhanteringssystem. De väljer då istället att använda ineffektiva lösningar såsom excel-filer eller att tidrapportera med papper och penna. När företaget sedan växer så växer även huvudvärken som de manuella processerna för med sig. Onödigt mycket tid läggs på personaladministrationen - tid som kunde ha lagts på att växa bolaget.

TimeplanGo växte fram med fokus på att lösa småföretagarens dagliga utmaningar - att kunna erbjuda en lösning för att smidigt och kostnadseffektivt administrera personalen, samtidigt som det är enkelt att skala systemet i takt med att bolaget växer.

Så effektiviserar du din arbetsplats med TimeplanGo

 • Passförfrågningar direkt i Timeplan-appen istället för samtal och mail.
 • Enkelt att byta mellan avdelningar - stämpla utan arbetspass.
 • Rastplanering inbyggd direkt i schemaläggningssystemet.
 • Automatiserade funktioner hjälper dig att få personal med rätt kompetens på rätt plats.
 • Hantera ledighetsansökningar och avvikelser från schemat direkt i TimeplanGo.
 • Sätt upp budget och nyckeltal för den ekonomiska prognosen.
 • Signera anställningsavtalen digitalt med BankID.
 • Personalliggare och närvarolista i TimeplanGo’s digitala stämpelklocka.
 • Stämpelklocka med GEO-position och Wifi-styrning.
 • Automatiska löneberäkningar enligt ert kollektivavtal.
 • Kommunicera med medarbetarna via Timeplan-appen.
 • Översiktliga rapporter så ni får full kontroll över personalhanteringen.
graphics-timeplan

Kom igång med TimeplanGo!

Digitalisera er schemaläggning, tidrapportering och personalhantering, och frigör tid för annat. Med TimeplanGo är du igång på bara några minuter, helt kostnadsfritt och utan varken tidsbegränsning eller krav på betalningsinformation.