Moderniser og effektiviser timeregistreringen med TimeplanGo

Spar tid for både ledere og ansatte, samtidig som timeregistreringen blir enklere. Med TimeplanGo skaper du en moderne prosess for timeregistreringen og får tilgang til smarte verktøy som effektiviserer prosessen, fra rapportering til attestering og lønnsforvaltning.  

Digitaliser timeregistreringen med inn- og utsjekking på mobilen

Effektiviser timeregistreringen og all tilhørende administrasjon med TimeplanGo. De ansatte sjekker seg enkelt inn og ut av arbeidsøktene på mobilen, mens du som leder, med integrering av vaktlistene dine, ser hvem som er på plass og kan håndtere eventuelle avvik. Kom i gang i dag – timeregistrering med TimeplanGo er helt gratis, uten tidsbegrensning og krever ingen betalingsinformasjon.  
tidrapportering

Smarte funksjoner gjør timeregistreringen enklere for alle i bedriften

Automatisk stemplingsur 

Mange organisasjoner bruker fortsatt manuelle verktøy for timeregistrering, som Excel og personallogger. Dette er ineffektivt og fører til en økning i både feilmarginen og muligheten for fusk. I TimeplanGo får du et digitalt og gratis timeregistreringssystem med et smart stemplingsur på de ansattes telefon via Timeplan-appen.  

Integrer vaktlistene dine med timeregistreringen 

I TimeplanGo kan du integrere timeregistreringssystemet med vaktlistene dine. Slik får du et klarere innblikk i hvordan de ansattes planlagte arbeidstid ser ut sammenlignet med faktisk arbeidet tid. Hvis det oppstår avvik, kan du enkelt oppdage og ta hånd om det.  

Problemfri avviksrapportering 

I TimeplanGo kan ansatte rapportere om avvik, som sykdom, fravær, fleksitid med mer, direkte i appen. Det er enkelt, greit og oversiktlig å håndtere både for deg som leder og for dine ansatte. Med integrering med vaktlistesystemet vet systemet også til hvilke tider de ansatte er satt opp til å jobbe, og oppdager avvik automatisk.  

GPS-posisjonering og WiFi-låsing 

Med TimeplanGos innebygde GPS-posisjonering og WiFi-låsing kan du kontrollere hvordan og hvor ansatte kan rapportere timeregistrering. Ved å aktivere WiFi-låsen må ansatte være koblet til bedriftens Wi-Fi for å kunne stemple inn timeregistreringen sin, og med GPS-posisjonering lagres GEO-stedet der stemplingen skjedde. 

tidrapportering i app

For hvem?

Er det ofte feil i timeregistreringene til de ansatte eller kommer de inn senere enn ønsket? Med TimeplanGos digitale timeregistreringssystem kan du eliminere all usikkerhet som kan oppstå både blant ansatte og ledere. Ansatte rapporterer enkelt inn arbeidsøktene sine direkte i appen, mens systemet automatisk holder styr på personaladministrasjonen for deg som leder.  

Utfordringene du sliter med i hverdagen:

  • Det er vanskelig å se hvilke ansatte som er på rett sted til rett tid.  
  • Det er stor risiko for feiltolkning når timeregistreringen er analog. 
  • Prosessene for timeregistrering er ineffektive.  
  • Timeregistreringene kommer sent inn og er ofte feil.  
  • Det er tidkrevende for deg som leder å granske og kontrollere rapportene. 

Slik løser TimeplanGo utfordringene for deg:

  • Ansatte sjekker seg enkelt inn og ut med stemplingsur på mobilen.  
  • Med digital og automatisert timeregistrering minimeres feilmarginen.   
  • Koble vaktlistene dine til det digitale stemplingsuret for å effektivisere prosessene.  
  • Systemet hjelper deg å fange opp avvik fra vaktlistene.  
  • Få en moderne og automatisert prosess for timeregistrering og lønnsforvaltning.  

Slik effektiviserer TimeplanGo timeregistrering

Personalsjef
Administrerende direktør og eier
Löneadministratör och ekonomichef
HR-ansvarlig

Personalsjef

Som personalsjef effektiviseres arbeidet ditt ved at TimeplanGos stemplingsur automatisk registrerer de ansattes timeregistreringer, samtidig som det manuelle arbeidet minimeres i høyest mulig grad. Du får en klar oversikt over de ansattes timeregistreringer, noe som også gjør det enklere for deg å håndtere eventuelle avvik.  

Administrerende direktør og eier

Som eier eller administrerende direktør har du et stort ansvar for selskapet. Du må kunne ta raske beslutninger, bygge fortrolighet og tillit blant dine ansatte og samtidig produsere resultater. Hvis du for eksempel har ti ansatte som i gjennomsnitt registrerer seg fem minutter feil pr. dag og hver har en timekostnad på 150 kroner, vil disse avvikene koste bedriften 30 000 kroner i året. Poenget er at enkeltminutter kan utgjøre en stor forskjell for årsresultatet. Med TimeplanGo kan du holde bedre oversikt over de ansattes timer og få en klarere oversikt over rapporterte hendelser.  

Lønnsadministrator og økonomisjef

At timeregistreringene er korrekte og rapportert til rett tid gjør livet ditt som lønnsadministrator vesentlig enklere. Lønnsforvaltningen blir da mer effektiv og du kan konsentrere deg om de viktigste delene av jobben i stedet for å følge opp feilaktig timeregistrering med ansatte og ledere.  

Med TimeplanGo trenger du ikke lenger kontakte ansvarlig leder for spørsmål eller for å ta hånd om feil timeregistrering. De kan i stedet legge til kommentarer under attesteringen, slik at dere ikke trenger å sende e-post frem og tilbake for å ordne opp i avvik. Som lønnsadministrator eller økonomisjef får du også utmerket støtte til lønnsberegningen. I TimeplanGo kan du laste opp både vaktlister og timeregistrering i lønnssystemet helt automatisk, og hvis du har en tariffavtale kan TimeplanGo ta hånd om hele lønnsberegningen for deg.  

HR-ansvarlig

Som HR-sjef har du øverste ansvar for prosesser, rutiner og verktøy som gjelder personalspørsmål, samtidig som du støtter både ledere og ansatte i deres hverdagslige arbeid.   

Når alle ansatte bruker et stemplingsur og samme prosess for timeregistrering, unngår man unødvendige diskusjoner og misforståelser om hvordan og når timeregistreringen skal skje. Med stemplingsuret vet alle ansatte at timeregistrering telles på samme måte for alle.  

50 000 ledere og ansatte bruker TimeplanGo daglig

TimeplanGo har i dag en gjennomsnittsvurdering på hele 4,7 av 5 i Apple Store og Google Play.  
 

Apple Store

Google Play

Med personalforvaltningen digitalisert, kan Hemservice bruke mer tid på å utvikle virksomheten sin

Da Hemservice innså at de ikke hadde tilstrekkelig med tid til å utvikle bedriften, bestemte de seg for å implementere et digitalt personalforvaltningssystem. Les om hvordan vi i Timeplan hjelper dem med å digitalisere og automatisere store deler av personalforvaltningen, samtidig som ansatte enklere og uten krangel kan rapportere arbeidet tid.  

Kom i gang med TimeplanGo

Digitaliser vaktlister, timeregistrering og personalforvaltning, og frigjør tid til andre ting. Med TimeplanGo er du i gang på bare noen minutter, helt gratis og uten hverken tidsbegrensning eller krav om betalingsinformasjon.