Modernisoi ja tehosta työaikaraportointianne TimeplanGo-ohjelmistolla

Säästä sekä esimiesten että työntekijöiden aikaa ja yksinkertaista samalla työaikaraportointianne. TimeplanGo-ohjelmistolla luotte modernin prosessin työaikaraportointiinne ja saatte käyttöönne älykkäät työkalut, jotka tehostavat prosessia raportoinnista poikkeuksien vahvistamiseen ja palkkahallintoon. 

Digitalisoi työaikaraportointi siten, että leimauksen töihin ja pois voi tehdä suoraan matkapuhelimella

Tehosta työaikaraportointia ja kaikkia siihen liittyviä hallinnollisia töitä TimeplanGo-ohjelmistolla. Työntekijät leimaavat itsensä tullessaan töihin ja lähtiessään pois töistä helposti matkapuhelimella samalla, kun sinä esimiehenä näet, ketkä ovat paikalla ja voit käsitellä mahdolliset poikkeukset. Aloita jo tänään – työaikaraportointi TimeplanGo-ohjelmistolla on täysin maksutonta, aikarajoituksia ei ole eikä maksutietoja tarvita.  
tidrapportering

Älykkäät toiminnot yksinkertaistavat työaikaraportointia kaikkien yrityksessä toimivien osalta

Automaattinen kellokortti 

Monet organisaatiot käyttävät työaikaraportointiin edelleen manuaalisia työkaluja, kuten Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja henkilöstöpäiväkirjoja. Ne ovat sekä tehottomia että lisäävät virheiden ja vilpin mahdollisuutta. TimeplanGo-ohjelmistosta saat digitaalisen ja maksuttoman työaikaraportointijärjestelmän älykkäine kellokortteineen, jota työntekijät voivat käyttää puhelimellaan Timeplan-sovelluksen kautta. 

Integroi työvuorosuunnitelmanne työaikaraportointiin 

TimeplanGo-ohjelmistolla työaikaraportointijärjestelmän voi integroida työvuorosuunnitteluun. Sillä tavoin saat selkeämmän käsityksen, miltä työntekijöiden työaikasuunnitelma näyttää verrattuna tosiasialliseen työssäoloaikaan. Jos poikkeuksia ilmenee, voit helposti tarttua niihin ja käsitellä ne. 

Sujuvaa poikkeuksista raportointia 

TimeplanGo-ohjelmistossa työntekijät voivat raportoida poikkeustilanteistaan, kuten sairauksista, poissaoloista, liukuvasta työajasta ynnä muusta suoraan sovelluksessa. Käsittely on helppoa, sujuvaa ja selkeää sekä sinulle esimiehenä että työntekijöillesi. Kun järjestelmä integroidaan työvuorosuunnittelujärjestelmään, se tietää myös, mihin aikaan työntekijöiden on suunniteltu työskentelevän, ja havaitsee poikkeukset automaattisesti. 

GPS-paikannus ja WiFi-lukitus 

TimeplanGo-ohjelmiston sisäänrakennetulla GPS-paikannuksella ja WiFi-lukituksella voit hallita, missä ja milloin työntekijät voivat antaa työaikaraportin. Työntekijöiden tulee aktivoida WiFi-lukitus ja olla siten yhteydessä yrityksen WiFi-verkkoon voidakseen antaa työaikaraportin. GPS-paikannuksella tallennetaan maantieteellinen sijainti, jossa leimaus tehtiin. 

tidrapportering i app

Kenelle?

Onko työntekijöiden työaikaraporteissa usein virheitä tai eivätkö ne tule toivottuun aikaan mennessä? TimeplanGo-ohjelmiston digitaalisella työaikaraportointijärjestelmällä voitte poistaa kaikki epävarmuustekijät, joita voi kuvitella sattuvan sekä työntekijöille että esimiehille. Työntekijät raportoivat työvuoronsa helposti suoraan sovelluksessa samalla, kun järjestelmä pitää automaattisesti kirjaa henkilöstöhallinnosta puolestasi esimiehenä.  

Kamppailet päivittäin seuraavia haasteita vastaan:

  • Vaikea nähdä, ovatko työntekijät oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
  • Analogiseen työaikaraportointiin liittyy suuri väärintulkintojen riski. 
  • Työaikaraportointiprosessinne ovat tehottomia. 
  • Työaikaraportit tulevat myöhässä ja ovat usein virheellisiä. 
  • Raporttien tarkastelu ja tarkistaminen vie sinulta esimiehenä aikaa. 

Näin TimeplanGo ratkaisee haasteet puolestasi:

  • Työntekijät leimautuvat töihin ja pois suoraan matkapuhelimen kellokortilla. 
  • Digitaalinen ja automaattinen työaikaraportointi vähentää virheiden mahdollisuutta. 
  • Yhdistä työvuoronne digitaaliseen kellokorttiin prosessien tehostamiseksi. 
  • Järjestelmä auttaa havaitsemaan poikkeukset suunnitelluista työajoista. 
  • Saa moderni ja automatisoitu prosessi työaikaraportointiin ja palkkahallintoon. 

Näin TimeplanGo helpottaa työaikaraportointianne

Henkilöstöjohtaja
Toimitusjohtaja ja omistaja
Palkanlaskentapäällikkö ja talousjohtaja
Henkilöstöhallintovastaava

Henkilöstöjohtaja

Työsi henkilöstöjohtajana tehostuu, kun TimeplanGo kellokortti kirjaa työntekijöiden työaikaraportit automaattisesti. Samalla se vähentää manuaalista työtä mahdollisimman paljon. Saat selkeän yleiskuvan työntekijöiden työaikaraporteista, mikä helpottaa myös mahdollisten poikkeusten hallintaa. 

Toimitusjohtaja ja omistaja

Omistajana tai toimitusjohtajana sinulla on suuri vastuu yrityksestä. Sinun pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä, rakentamaan luottamusta ja uskoa työntekijöiden keskuudessa ja samalla tuottamaan tuloksia. Jos yrityksessä on esimerkiksi kymmenen työntekijää ja virheitä tulee keskimäärin viisi minuuttia päivässä, siitä koituu kustannuksia noin 15 euroa tunnissa. Tämä maksaa yritykselle reilut 3000 euroa vuodessa. Asian ydin on siinä, että yksittäisillä minuuteilla voi olla suuri vaikutus vuositulokseen. TimeplanGo-ohjelmistolla voit paremmin seurata työntekijöiden työaikoja ja saada selkeämmän yleiskuvan raportoiduista tapahtumista. 

Palkanlaskentapäällikkö ja talousjohtaja

Kun työaikaraportit ovat oikein ja ne annetaan ajoissa, elämäsi palkanlaskentapäällikkönä helpottuu huomattavasti. Palkkahallinto tehostuu ja voit keskittyä työssäsi tärkeämpiin asioihin sen sijaan, että sinun pitäisi selvittää virheellisiä työaikaraportteja työntekijöiden ja esimiesten kanssa. 

TimeplanGo ansiosta sinun ei enää tarvitse ottaa yhteyttä vastuuesimieheen kysymysten ilmetessä tai virheellisten työaikaraporttien selvittämiseksi. Esimies voi sen sijaan lisätä huomautuksia vahvistusvaiheessa, joten sähköpostien ei enää tarvitse kulkea edestakaisin poikkeustilanteiden selvittämiseksi. Palkanlaskentapäällikkönä tai talousjohtajana saat myös erinomaista tukea palkanlaskennan ja -maksun valmisteluun. TimeplanGo-ohjelmistolla voit siirtää sekä työvuorot että työaikaraportit palkkajärjestelmään täysin automaattisesti. Jos teillä on työehtosopimus, TimeplanGo hoitaa koko palkkalaskennan puolestanne.

Henkilöstöhallintovastaava

Henkilöstöpäällikkönä olet viime kädessä vastuussa henkilöstöasioihin liittyvistä prosesseista, rutiineista ja työkaluista. Samalla tuet sekä esimiehiä että työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään. 

Kun kaikki työntekijät käyttävät työaikaraportointiin kellokorttia ja samaa prosessia, vältytte turhilta keskusteluilta ja sekaannuksilta siitä, miten ja milloin työaikaraportoinnin tulisi tapahtua. Kellokortin ansiosta kaikki työntekijät tietävät, että heidän työaikaraporttinsa lasketaan lopulta samalla tavalla.

50 000 esimiestä ja työntekijää käyttää TimeplanGo-ohjelmistoa päivittäin

TimeplanGo-ohjelmiston keskimääräinen arvosana on tällä hetkellä 4,7/5 Apple Store- ja Google Play -kaupassa. 
 

Apple Store

Google Play

Kun henkilöstöhallinto digitalisoidaan, Hemservice voi käyttää enemmän aikaa liiketoimintansa kehittämiseen

Kun Hemservice käsitti, että yrityksen kehittämiseen ei jäänyt riittävästi aikaa, se päätti ottaa käyttöön digitaalisen henkilöstöhallintojärjestelmän. Lue, miten me Timeplanilla autamme sitä digitalisoimaan ja automatisoimaan suuren osan henkilöstöhallinnosta samalla, kun työntekijät voivat raportoida työajastaan helposti ja vaivattomasti. 

Näin pääset alkuun TimeplanGo-ohjelmistolla

Digitalisoi työvuorosuunnittelu, työaikaraportointi ja henkilöstöhallinto – ja vapauta aikaa muulle. TimeplanGolla pääset alkuun vain muutamassa minuutissa, täysin maksutta ja ilman aikarajoituksia tai maksutietovaatimuksia.