Moderne og effektiv tidsregistrering med TimeplanGo

I kan spare tid for både ledere og medarbejdere og forenkle tidsregistrering samtidig. Med TimeplanGo anvender I en moderne proces til tidsregistrering med adgang til intelligente værktøjer, som effektiviserer processen - både rapportering, attestering og lønadministration.  

Digitalisering af tidsregistrering med ind- og udstempling direkte via mobilen

Med TimeplanGo effektiviserer I tidsrapporteringen og alle administrative opgaver i forbindelse med den. Det er enkelt for medarbejderne at stemple ind og ud fra en arbejdsvagt direkte på mobilen, og som leder kan du med integration af vagtplanerne se, hvilke medarbejdere du har til rådighed til løsning af eventuelle afvigelser. Kom i gang allerede i dag - TimeplanGo til tidsrapportering er helt gratis, uden tidsbegrænsning og uden krav om betalingsoplysninger.  
tidrapportering

Intelligente funktioner gør tidsregistrering nemmere for alle i virksomheden

Automatisk stempelur 

Mange virksomheder anvender stadig manuelle værktøjer til tidsregistrering såsom Excel-ark og personalekort. Det er ineffektivt og øger både risikoen for fejl og muligheden for at snyde. Med TimeplanGo får du et digitalt og gratis tidsrapporteringssystem med et intelligent stempelur installeret på medarbejdernes telefon via Timeplan appen.  

Integration af vagtplaner og tidsregistrering 

TimeplanGo kan du integrere tidsrapporteringssystemet med vagtplanlægningen. På den måde får du et klart overblik over, hvordan medarbejdernes planlagte arbejdstid er i forhold til de faktisk afholdte timer. Hvis der forekommer afvigelser, er det nemt at registrere og håndtere dem.  

Fleksibel rapportering af afvigelser 

TimeplanGo kan medarbejderne indberette afvigelser fra vagtplanen, f.eks. sygdom, fravær, flekstid osv., direkte i appen. Det er enkelt, fleksibelt og overskueligt både for dig som leder og for medarbejderne. Da vagtplanlægningssystemet er integreret, kender systemet medarbejdernes planlagte arbejdstider og registrerer automatisk afvigelser.  

GPS-lokalisering og Wifi-lås 

Med den indbyggede GPS-lokalisering og Wifi-lås i TimeplanGo kan du kontrollere, hvor og hvordan medarbejderne kan tidsrapportere. Når Wifi-lås aktiveres, skal medarbejderne være koblet på virksomhedens Wifi for at kunne stemple tidsrapporteringen, og med GPS-lokalisering gemmes GPS-oplysninger for det sted, hvor stempling er foretaget. 

tidsrapportering i app

Hvem kan bruge Timeplan?

Er der ofte fejl i medarbejdernes tidsrapportering, eller indsendes den senere end ønsket? Med det digitale tidsrapporteringssystem i TimeplanGo kan I fjerne alle usikkerheder, der kan opstå hos både medarbejdere og ledere. Det er enkelt for medarbejderne at indrapportere arbejdsvagter direkte i appen, og systemet holder automatisk styr på personaleadministrationen for dig som leder.  

Udfordringer i hverdagen:

  • Det er svært at have overblik over, om medarbejderne er på rette sted til rette tid.  
  • Der er høj risiko for fejltolkning, når tidsrapporteringen sker analogt. 
  • Jeres tidsrapporteringsprocesser er ineffektive.  
  • Tidsrapporteringen modtages for sent og indeholder ofte fejl.  
  • Det er tidskrævende for dig som leder at gennemgå og kontrollere indberetningerne. 

Sådan løser TimeplanGo udfordringerne for dig:

  • Enkelt for medarbejderne at stemple ind og ud med stempelur direkte på mobilen.  
  • Med digital og automatiseret tidsrapportering minimeres fejlraten.   
  • Vagtplanen integreres med det digitale stempelur for at effektivisere processerne.  
  • Systemet hjælper dig med at registrere afvigelser fra den planlagte arbejdstid.  
  • Indfør en moderne og automatisk proces til tidsrapportering og lønadministration.  

Sådan gør TimeplanGo tidsrapporteringen lettere for jer

Personalechef
Administrerende direktører og ejere
Lønadministrator og økonomichef
HR-ansvarlig

Personalechef

For personalechefer effektiviseres arbejdet, fordi stempeluret i TimeplanGo registrerer medarbejdernes tidsrapporter automatisk, så de manuelle opgaver minimeres mest muligt. Du får en tydelig oversigt over medarbejdernes tidsrapporter, og det bliver nemmere for dig at håndtere eventuelle afvigelser.  

Administrerende direktører og ejere

Som ejer eller administrerende direktør har du et stort ansvar for virksomheden. Du skal kunne træffe hurtige beslutninger, opbygge motivation og tillid blandt medarbejderne og samtidig skabe resultater. Hvis du for eksempel har ti medarbejdere, som i gennemsnit registrerer fem minutter forkert pr. dag ved en timesats på 150 kroner, så koster afvigelserne virksomheden 30.000 kroner om året. Pointen er, at få minutter får stor betydning for årsresultatet. Med TimeplanGo får du bedre styr på medarbejdernes tidsregistrering og et bedre overblik over indberettede hændelser.  

Lønadministrator og økonomichef

Når tidsrapporteringen er korrekt og indsendt til tiden, bliver din opgave som lønadministrator meget nemmere. Lønadministrationen bliver mere effektiv, og du kan fokusere på de vigtige opgaver i stedet for at følge op på fejl i tidsrapportering over for medarbejderne og ledelsen.  

Med TimeplanGo behøver du ikke længere at kontakte den ansvarlige leder med spørgsmål eller for at korrigere forkerte indberetninger. De kan i stedet tilføje kommentarer ved godkendelse, og I slipper for at skrive e-mail frem og tilbage for at få styr på afvigelserne. Som lønadministrator eller økonomichef får du også god hjælp til lønadministrationen. I TimeplanGo kan du overføre både vagtplaner og tidsrapporter til lønsystemet helt automatisk, og hvis I arbejder under en kollektiv aftale kan TimeplanGo foretage hele lønberegningen for jer.  

HR-ansvarlig

Som HR-chef har du det endelige ansvar for de processer, rutiner og værktøjer, I anvender i personaleadministrationen, og samtidig skal du støtte både ledere og medarbejdere i de daglige opgaver.   

Når alle medarbejdere bruger stempeluret og samme proces til tidsrapportering, undgår I unødvendige diskussioner og misforståelser om, hvornår tidsrapporteringen skal foretages. Med stempeluret ved alle medarbejdere, at deres tidsrapporter bliver beregnet på samme måde.  

50.000 ledere og medarbejdere anvender dagligt TimeplanGo

TimeplanGo har i dag en gennemsnitlig vurdering på 4,7 ud af 5 i i Apple Store og Google Play.  
 

Apple Store

Google Play

Med digital personaleadministration får Hemservice frigjort tid til udvikling af virksomheden.

Da Hemservice konstaterede, at de ikke havde tilstrækkelig tid til at udvikle virksomheden, besluttede de at implementere et digitalt personaleadministrationssystem. Læs mere om, hvordan vi hos Timeplan hjælper dem med at digitalisere og automatisere store dele af personaleadministrationen, samtidig med at det bliver nemmere og mindre besværligt for medarbejderne at indberette arbejdstid.  

Kom godt i gang med TimeplanGo

Gratis for evigt

Indfør digital vagtplanlægning, tidsrapportering og personaleadministration, og frigør tid til andre opgaver. Med TimeplanGo kommer du godt i gang på få minutter, helt gratis og uden hverken tidsbegrænsning eller krav om betalingsoplysninger.