Automatiser timeregistreringen med TimeplanGos digitale stemplingsur

Med TimeplanGos digitale stemplingsur elimineres usikkerheten rundt timeregistrering samtidig som du sparer tid, reduserer stress og blir mer effektiv i arbeidet. På bare noen minutter kan du opprette en gratis konto og få tilgang til smarte funksjoner som forenkler hverdagen og forbedrer personalforvaltningen din.  

Smarte funksjoner forenkler personalforvaltningen din

TimeplanGos stemplingsur er utviklet for å gjøre personalforvaltningen enklere og mer effektiv. Med smarte funksjoner som vaktforespørsler direkte i appen, automatisk kontroll av arbeidstidsloven (ATL) og automatisk synkroniserte vaktlister blir personalforvaltningen enklere, samtidig som feilmarginen i timeregistreringene til de ansatte minimeres.  
Stemplingsur i mobilen

Minimer det manuelle arbeidet forbundet med timeregistreringen

Digitalt stemplingsur med GPS-posisjonering og WiFi-låsing 

Med TimeplanGos digitale stemplingsur får ansatte tilgang til Timeplan-appen, som de kan bruke på telefonen og datamaskinen, for å sjekke seg inn og ut av arbeidsøktene sine. Ved hjelp av innebygd GPS-posisjonering og WiFi-låsing kan du som administrator også øke sikkerheten og kontrollere hvordan, når og hvor de ansatte kan registrere timene sine. Aktiver GPS-posisjonering for å lagre GEO-plasseringen der stemplingen skjedde, og med WiFi-låsing må ansatte være koblet til bedriftens Wi-Fi for å kunne timeregistrere seg.  

Timeregistrering som eliminerer feil 

Trenger du eller bruker du allerede et stemplingsur som henger på veggen i lokalet? Programvaren i TimeplanGo installeres enkelt på nettbrett eller annen maskinvare. Som påloggingsalternativ kan du deretter velge mellom radiofrekvensidentifikasjon (RFID), fingeravtrykksleser og ansettelseskode.  

Automatisert lønnsforvaltning 

Koble TimeplanGos stemplingsur til lønnssystemet for å effektivisere lønnsforvaltningen. Integreringen i TimeplanGo innebærer at du kan overføre både vaktlister og timeregistrering til lønnssystemet. Er du tilknyttet en tariffavtale? I så fall kan TimeplanGo ta hånd om hele lønnsberegningen for deg – helt automatisk. Med noen få tastetrykk beregnes og overføres lønn til lønnssystemet.  

For hvem?

Er det ofte feil i timeregistreringene til de ansatte? Eller sendes de inn senere enn ønsket for at personalforvaltningen skal kunne være effektiv? Med TimeplanGos digitale stemplingsur og timeregistreringssystem blir arbeidsdagene enklere for både ledere, økonomiansvarlige, HR og ansatte.  

Utfordringene du sliter med i hverdagen:

  • Du har ikke god oversikt over de ansattes timeregistreringer.  
  • Det er uklart om de ansattes timeregistreringer stemmer eller om det finnes avvik.  
  • Manuell timeregistrering er tidkrevende for både ansatte og ledere.  
  • Du har et gammelt stemplingsur som mangler fleksibilitet og mulighet for endringer i vaktlister og arbeidsøkter. 
  • Stemplingsuret mangler et brukervennlig grensesnitt som muliggjør endringer eller tilbakevirkende timeregistrering.  

Slik løser TimeplanGo utfordringene for deg:

  • TimeplanGos stemplingsur og timeregistreringssystem gir deg klare rapporter og en enkel attestoversikt.  
  • Stemplingsuret synkroniserer seg automatisk og i sanntid med den ansattes vaktliste.  
  • Som leder trenger du kun å attestere avvik fra vaktlisten. Dersom den ansatte stempler seg inn og ut nært opp til timeplanen, kreves det ikke attest.  
  • Stempling uten arbeidsøkt – med TimeplanGo kan ansatte stemple for både pauser og bytte mellom avdelinger.  
  • TimeplanGos system er brukervennlig, og det er enkelt å redigere både timeregistrering og vaktlister.  

Slik effektiviserer TimeplanGos stemplingsur arbeidet ditt

Personalsjef
Administrerende direktør og eier
Lønnsadministrator og økonomisjef
HR-ansvarlig

Personalsjef

Som personalsjef effektiviseres arbeidet ditt ved at TimeplanGos stemplingsur automatisk registrerer de ansattes timeregistreringer, samtidig som det manuelle arbeidet minimeres i høyest mulig grad. Du får en klar oversikt over de ansattes timeregistreringer, noe som også gjør det enklere for deg å håndtere eventuelle avvik.  

Administrerende direktør og eier

Som eier eller administrerende direktør har du et stort ansvar for selskapet. Du må kunne ta raske beslutninger, bygge fortrolighet og tillit blant dine ansatte og samtidig produsere resultater. Hvis du for eksempel har ti ansatte som i gjennomsnitt registrerer seg fem minutter feil pr. dag og hver har en timekostnad på 150 kroner, vil disse avvikene koste bedriften 30 000 kroner i året. Poenget er at enkeltminutter kan utgjøre en stor forskjell for årsresultatet. Med TimeplanGo kan du holde bedre oversikt over de ansattes timer og få en klarere oversikt over rapporterte hendelser.  

Lønnsadministrator og økonomisjef

At timeregistreringene er korrekte og rapportert til rett tid gjør livet ditt som lønnsadministrator vesentlig enklere. Lønnsforvaltningen blir da mer effektiv og du kan konsentrere deg om de viktigste delene av jobben i stedet for å følge opp feilaktig timeregistrering med ansatte og ledere.  

Med TimeplanGo trenger du ikke lenger kontakte ansvarlig leder for spørsmål eller for å ta hånd om feil timeregistrering. De kan i stedet legge til kommentarer under attesteringen, slik at dere ikke trenger å sende e-post frem og tilbake for å ordne opp i avvik. Som lønnsadministrator eller økonomisjef får du også utmerket støtte til lønnsberegningen. I TimeplanGo kan du laste opp både vaktlister og timeregistrering i lønnssystemet helt automatisk, og hvis du har en tariffavtale kan TimeplanGo ta hånd om hele lønnsberegningen for deg.  

HR-ansvarlig

Som HR-sjef har du øverste ansvar for prosesser, rutiner og verktøy som gjelder personalspørsmål, samtidig som du støtter både ledere og ansatte i deres hverdagslige arbeid.   

Når alle ansatte bruker et stemplingsur og samme prosess for timeregistrering, unngår man unødvendige diskusjoner og misforståelser om hvordan og når timeregistreringen skal skje. Med stemplingsuret vet alle ansatte at timeregistrering telles på samme måte for alle.  

50 000 ledere og ansatte bruker TimeplanGo daglig

TimeplanGo har i dag en gjennomsnittsvurdering på hele 4,7 av 5 i Apple Store og Google Play.  

Apple Store

Google Play

Et mer pålitelig timeregistreringssystem øker engasjementet blant de ansatte

Da Gröna Stugan bestemte at det var på tide å legge Excel-dokumentene og personalloggen bak seg og finne en mer effektiv måte å håndtere vaktlister og timeregistrering på, falt valget på Timeplan. Finn ut hvordan vi ikke bare hjelper dem med å effektivisere personalforvaltningen, men også har bidratt til større engasjement blant de ansatte.  

Kom i gang med TimeplanGo

Digitaliser vaktlister, timeregistrering og personalforvaltning, og frigjør tid til andre ting. Med TimeplanGo er du i gang på bare noen minutter, helt gratis og uten hverken tidsbegrensning eller krav om betalingsinformasjon.