Led teamet ditt effektivt med vaktlister som tar hånd om seg selv

Med TimeplanGos vaktlisteprogram sørger du for at du alltid har rett person på rett sted til rett tid. Få tilgang til automatisert bemanningsplanlegging og vaktlistemaler som effektiviserer virksomheten din samtidig som du sparer penger, frigjør tid og eliminerer risikoen for feil.  

TimeplanGo hjelper deg med planleggingen

Med automatiserte funksjoner som tar hensyn til prognoser, kompetanse, opplæring og regler rundt arbeidstid og arbeidsavtaler, blir det enklere å få alle detaljer på plass. TimeplanGo hjelper deg å få orden på bemanningsplanleggingen, gjør hverdagen enklere for deg som administrator og gir deg ansatte som er fornøyde med vaktlistene sine.  
schemaläggning
schedule_no-min

Med TimeplanGo har du alltid rett person på rett sted til rett tid

Optimaliser bemanningen 

Det er ikke lett å lage en vaktliste som gjør alle ansatte tilfreds, og når vaktlisten endelig er på plass, ofte etter mye slit og manuelt arbeid, må du ta deg av endringer som vaktbytte, fravær og permisjon. Med TimeplanGo kan du med vår enkle dra og slipp-funksjon planlegge vaktlister og få en klar oversikt over hvordan de ansatte jobber mot avtalte og planlagte timer.  

Klar oversikt på kort og lang sikt 

Vi mener at en klar oversikt over vaktlister er noe av det viktigste for å oppnå effektiv personalforvaltning. I TimeplanGo finner du derfor oversiktlig visning av alle vaktlister. Slik blir det enkelt for deg å sammenligne vaktlister og bemanne på bedre måte, samtidig som du får full kontroll på personalkostnader i forhold til hver enkelt ansatts planlagte tid.  

Integrer vaktlister og timeregistrering 

Følg opp de ansattes planlagte arbeidstid med faktiske jobbetimer ved å integrere vaktlister og timeregistrering direkte i TimeplanGo. Slik får du et tydeligere innblikk i hvordan de ansatte stempler seg inn og ut, samt eventuelle avvik, og du kan effektivt kan håndtere fravær, sykdom, avspasering, fleksitid, ubekvem arbeidstid med mer.  

Vaktbytte direkte i Timeplan-appen 

Har du en ubemannet arbeidsøkt du må fylle? Som virksomhetsplanlegger kan du raskt og enkelt sende vaktforespørsler til ansatte direkte via Timeplan-appen, på organisasjons-, team- eller personnivå. De ansatte kan da svare direkte i appen på om de har mulighet til å jobbe den arbeidsøkten eller ikke 

working

For hvem?

Liker du vaktlister, men synes det er vanskelig å få en god oversikt over virksomheten? Tar det for lang tid å legge til ubemannede arbeidsøkter eller å kommunisere med ansatte? Med TimeplanGo kan du lage optimale vaktlister for teamet ditt – raskt, enkelt og greit, og med smarte funksjoner innebygd i systemet blir arbeidsforholdene bedre for alle i bedriften.  

Utfordringene du sliter med i hverdagen:

  • Det er vanskelig å lage klare og tilgjengelige vaktlister.   
  • Det er tungvint å legge til ubemannede arbeidsøkter.  
  • Du savner oversikt over personalets vaktlister og arbeidsøkter.  
  • Det er vanskelig å sjekke om du har bemannet riktig i forhold til behovet.  

Slik løser TimeplanGo utfordringene for deg:

  • Ulike visninger av vaktlister viser bemanningen tydelig. 
  • Koble vaktlistene med vårt digitale stemplingsur. 
  • Lag en vaktlistemal for å automatisere vaktlistene.  
  • Send vaktforespørsler til ansatte direkte via appen.  

Slik effektiviserer TimeplanGo vaktlistene dine

Personalsjef
Administrerende direktør og eier
Lønnsadministrator og økonomisjef
HR-ansvarlig

Personalsjef

Vi vet at du som personalsjef bruker mye tid på å planlegge arbeidsdagene til dine ansatte for å få en vaktliste som samsvarer med behovet.  

 

Med TimeplanGo kan du fokusere på lederskap og arbeid som utvikler virksomheten, og la systemet vårt ta hånd om vaktlistene. På den måten får du mer tilfredse ansatte og blir mer effektiv i ditt daglige arbeid.  

Administrerende direktør og eier

Som eier eller administrerende direktør har du et stort ansvar for selskapet. Du må kunne ta raske beslutninger, produsere resultater og bygge fortrolighet og tillit blant dine ansatte.  

Med TimeplanGo, som i dag brukes av over 50 000 ansatte, kan du føle deg trygg på at du har investert i et personalforvaltningssystem som bidrar til å gi mer engasjerte, tilfredse og lojale ansatte. Systemet gjør det enkelt for hele teamet å få mer effektive vaktlister og timeregistrering, samtidig som du får god oversikt over hele bedriften – fra planlegging til resultat. 

Lønnsadministrator og økonomisjef

Unødvendig trege og tungvinte lønnsprosesser forekommer dessverre ofte, og med mange involverte kan det være vanskelig både å skape en klar oversikt og å effektivisere prosessen.  

I TimeplanGo har du som jobber med bedriftens lønnsprosess tilgang til all informasjon du trenger for at de ansatte skal få riktig lønn i slutten av måneden. Du kan også kommunisere med ledere og ansatte angående attestering og eventuelle avvik direkte i systemet for ytterligere å effektivisere lønnsprosessen.  

HR-ansvarlig

Som HR-sjef har du det øverste ansvaret for det som ofte kalles HR-funksjonen, det vil si de prosessene, rutinene og verktøyene som omhandler personalspørsmål. Du støtter også ledere og ansatte i deres hverdag ved å jobbe med konsensus, virksomhetsutvikling, endringsarbeid og intern transformasjon.  

 

Med over 15 års erfaring innen virksomhetsplanlegging har vi utviklet rapportmoduler som gir deg en sentral oversikt og som gjør det mulig for ulike ansatte, med ulike behov, å alltid motta relevant informasjon fra HR. 

50 000 ledere og ansatte bruker TimeplanGo daglig

TimeplanGo har i dag en gjennomsnittsvurdering på hele 4,7 av 5 i Apple Store og Google Play.  

Apple Store

Google Play

Optimaliserte vaktlister sparer SportRehab 50 timer i måneden

Da SportRehab trengte et stabilt personalforvaltningssystem som kunne hjelpe dem å få bedre oversikt og kontroll over både vaktlister og -tider, ble valget Timeplan. Les om hvordan vi hjelper dem å spare både tid og penger med optimaliserte vaktlister og mer effektiv personalforvaltning.  

Kom i gang med TimeplanGo

Digitaliser vaktlister, timeregistrering og personalforvaltning, og frigjør tid til andre ting. Med TimeplanGo er du i gang på bare noen minutter, helt gratis og uten hverken tidsbegrensning eller krav om betalingsinformasjon.